Main Page Sitemap

Sfi bonusen


3 900 kr/månad är det maximala belopp som betalas.
Det går inte att få etableringsersättning och föräldrapenning samtidigt.
Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan, fem dagar i veckan, och varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i etableringsplanen.
Kombinerar man bostadsersättning och bostadsbidrag sänks bostadsersättningen med lika mycket som man får i bostadsbidrag.Barnbidraget betalas ut oavsett om man får etableringsersättning eller inte.En etableringsplan kan som högst sträcka sig över.Nej, SFI - bonusen är avskaffad sedan Kan man få föräldrapenning retroaktivt?800 kr/månad per barn under 11 år 1500 kr/månad per barn från.
Vem kan få etableringsersättning och hur mycket kan man få?
Till exempel, om man arbetar 25 procent minskar ersättningen med 25 procent.
Får man underhållsstöd för två barn blir etableringstillägget lägre.Bidrag som inte är specifika för nyanlända men går att kombinera med etableringsersättningen.Detta för att koncentrera barnets omvårdnad på heltid till de lägre åldrarna.Etableringsersättningen är alltså inte en rättighet utan förutsätter en motprestation från den nyanlände i form av studier eller praktik.Om ett arbete in which slot should you put 16gb ram inte ingår i etableringsplanen påverkas inte etableringsersättningen.Bostadsbidrag, om en person, oberoende om de har invandrat eller ej, har låga inkomster kan han/hon ha rätt till att få hjälp med sin boendekostnad.Om arbete ingår som aktivitet i etableringsplanen får man behålla etableringsersättningen utöver sin lön under sammanlagt sex månader.Får man bostadsersättning sänks denna med lika mycket som man får i bostadsbidrag.Bostadsersättningen är lika mycket som hyran minus 1 800 kr upp till det maximala beloppet.

Vilka bidrag kan man få samtidigt som etableringsersättningen?
En nyanländ som får etableringsersättning och har barn som bor hemma kan även få etableringstillägg.

Sitemap