Main Page Sitemap

Poker sitelerinde hile
poker sitelerinde hile

Kiisel verilerinizin saklanmasyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, endie duyduunuz kiisel veri kategorisini belirterek adresine e-posta gönderebilirsiniz.
16 yan altndaki kullanclarn ebeveynleri: : Çocuunuz hakknda topladmz bilgileri görüntülemek, düzeltmek ya da silmek için çocuunuzun kiisel verilerine ulamak istediiniz takdirde, yazl talebinizi pasaportunuzun fotokopisi ile birlikte (bilgi taleplerinin suistimal edilmesini engellemek amacyla) spil games BV, Mussenstraat 15, 1223 RB, Hilversum, Hollanda adresine iletin.
Yazma Verileri; sizinle iletiim kurmak, kullanclar engellemek, e-posta adreslerini deitirmek, hesaplar yeniden etkinletirmek veya engellemek, oyun içi ürünleri eklemek ya da kaldrmak ve dier müteri destek hizmetlerini sunmak gibi amaçlarla spil ve i ortaklar tarafndan ilenebilir.
Reklam Ortaklarmz, hizmetlerinin kapsamna bal olarak Reklam Verileri açsndan veri ileyicisi veya veri kontrolcüsü olarak faaliyet free casino roulette bonus gösterebilir.
Yasa gerei ya da bir mahkeme karar uyarnca yükümlü olduumuz hallerde de dier taraflara bilgi salayabiliriz.Bu sebeple, Web Sitelerinde yaynladnz içeriklerin yetkisiz kiiler tarafndan görüntülenmeyeceini garanti edemeyiz ve etmiyoruz.4.1 Kiisel verileri ve dier bilgileri Web Sitelerinin genel ve kiiselletirilmi içerii ile ilevselliini muhafaza edebilmek amacyla kullanyoruz.Ayrca Web Sitesi ziyaretçileri oyunlar derecelendirebilecek ve yeni eklenen, en çok puan alan ve en popüler oyunlara göz atabilecektir.Web Sitelerimizi kullanarak veya Web Sitelerimize eriim salayarak bu Gizlilik Politikasnda açklanan uygulamalar kabul ettiinizi beyan edersiniz.Kiisel veriler ya da içeriklere ait kopyalarn, kaldrldktan sonra dahi, arivlenmi sayfalarda görüntülenebileceini anladnz ve kabul ettiinizi beyan etmektesiniz.Spil, bu bilgileri bu Gizlilik Politikasna uygun olarak iler.Yazma Verilerini ilemenin yasal dayana, sunulan hizmete bal olarak meru menfaat veya kullanclardan alnan izindir.Bununla birlikte, çerezlerin devre d braklmas halinde baz özellikler ve hizmetler gerektii gibi çalmayabilir.Deiiklikler için Web Sitelerimizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.Spil aadakiler dahil olmak üzere, Web Sitelerindeki deneyiminizi iyiletirmek ve kiiselletirmek amacyla çerezler, web iaretçileri (web böcekleri) ya da benzer teknolojiler kullanabilir: Web Sitelerinin faaliyetlerini sürdürmek ve Web Sitelerindeki hizmet ve özellikleri iyiletirmek; Web Sitelerini ziyaret ettiinizde kimliinizin dorulanmasna yardmc olmak; uygulanabilir olduu durumlarda tercihlerinizi.
GÜvenlk.1 Kiisel verilerinizi ve dier tüm içerikleri Web Sitelerinde sorumluluk size ait olmak üzere yaynlarsnz.
5.4 Kiisel verilerinizin ilenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya endieniz varsa, adresinden Veri Koruma Yetkilimize e-posta gönderebilirsiniz.
WEB stelermz hakkinda.1 Web Sitelerimiz spil tarafndan oluturulmu çok çeitli ve heyecanl çevrimiçi oyunlar ve bamsz gelitiriciler ile spil ortaklar tarafndan oluturulmu oyunlar sunar.
Bu gizlilik politikas (bundan böyle "Gizlilik Politikas" olarak anlacaktr) spil'in verileriniz söz konusu olduunda veri kontrolcüsü sfatyla hareket ettii durumlarda geçerlidir.Bize saladnz Hesap Verileri; hizmetlerimizin salanmas, Web Sitelerimizin iyiletirilmesi, yedeklerin alnmas ve sizinle iletiim kurulmas amacyla kullanlr.8.2 Web Sitelerimiz dier web sitelerine balantlar içerebilir.3.1 spil, olaan faaliyetlerini gerçekletirmek amacyla, bölüm 2'de bahsedildii üzere hizmetlerinden yararland üçüncü taraflara bilgi salayabilir (örnein, bize Web Siteleri için teknik ya da operasyonel imkanlar sunarak yardmc olan ortaklar).Web Sitelerinden her alveriinizde ödeme ileminin sunulmas amacyla spil'in sizden toplanan kiisel bilgileri bir PSP'ye verebileceine ve bu PSP'nin bu bilgileri ödeme ilemlerinin (istatistiksel) analizi için kullanabileceine dair açk izninizi verirsiniz.Spil Games BV (bundan böyle "spil" olarak anlacaktr) olarak kullanclarmzn gizliliini koruma ve bu kullanclardan elde ettiimiz kiisel verileri özen ve sayg göstererek kullanma ilkesine bal kalmaktayz.


Sitemap