Main Page Sitemap

Poker kombinace procenta


Stand - OFF / TIE Situace, kdy mají hrái hodnotov identickou sestavu karet a dojde k dlení banku.
Full house Kombinace obsahující trojici a dvojici.
Blind, obvykle používan ve he, kde jsou v konfrontaci pouze hrái na small blindu a big blindu.
Value BET Sázka hráe na riveru mající za úel, aby byla dorovnána (hrá chce jet získat od protihráe njaké peníze/žetony).
Pokerov turnaj bez vstupního poplatku freeze OUT Pravidlo, které vyžaduje, aby hrá hrál, dokud nevyhraje nebo neprohraje urit obnos penz.Ve, a B, c D, e F, g H, cH,.Kick-IT Zvit peníze v banku navením pedchozí sázky (raise).Raise Navení sázky pedcházejícího hráe.TAP Vsadit vechny své žetony do banku (tj.Caller Hrá dorovnávající sázku.Short stack Malé množství žeton.Betting interval Úsek hry uren pro sázení a dalí možné akce hrá.BAD shape Pojmenování situace, kdy má hrá malou anci na vhru.Je to tvrtá sázka v kole, nkdy také interpretována jako re-re-raise.Limper Pispvovatel do banku s minimální ástkou.Friend Karta, která zlepuje kombinaci.
Loose game Hra, v níž je (pravidelnji) mnoho hrá v potu.
Misdeal patné rozdání karet.
0, 3, 4, 5 karet na stole.Badge Britsk vraz redeem bonus code on polygon pro button.Leak Ukázat zavené karty (nevdomky).Junk Hrá drží junk, paypal insättning casino když má zkrátka velmi patné karty.HOT streak / spinner astná ada dobrch karetních kombinací.Announced BET Hláená sázka.
Underdog Kombinace, která nemá nejlepí ance na vhru.


Sitemap