Main Page Sitemap

Hormonspiral blödning efter insättning


Även om de flesta av dessa folliklar inte ger några symtom, kan vissa ge smärta i underlivet eller smärta vid samlag.
Om det inte går att ta ut inlägget försiktigt kan man överväga att avbryta graviditeten.
Patienter med leversjukdom Mirena ska inte användas av kvinnor med leversjukdom eller levertumör (se avsnitt 2 Använd inte Mirena).
Din läkare/barnmorska bestämmer hur ofta och vilken typ av kontroller som krävs i ditt fall.Medicinsk undersökning, en gynekologisk undersökning ska utföras för att bestämma livmoderns läge och storlek.Ca 20 av kvinnorna i fertil ålder blir med tiden blödningsfria.En del kvinnor (ca 20 ) får inte någon menstruation när de använder Mirena.Perforering /Skada på livmoderväggen, careem training slot skada på livmoderväggen kan uppstå, oftast vid insättningen av Mirena.
Det finns en ökad risk för underlivsinfektion direkt och under den första månaden efter insättning hos användare av kopparinlägg och en liknande risk kan inte uteslutas för Mirena.
Om du vill bli gravid eller vill få Mirena uttagen av andra orsaker?Rådgör med din läkare/barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel när du ammar.Samtliga kvinnor i fertil ålder som använder Mirena får ett förändrat blödningsmönster.Kan Mirena orsaka smärta eller obehag?Om en akut infektion är svår eller inte förbättras inom några dagar trots behandling, liksom vid återkommande underlivsinfektioner eller infektioner i livmoderslemhinnan, ska Mirena tas.I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då Mirena bör avlägsnas eller då Mirenas tillförlitighet kan vara nedsatt.Använd inte rytmmetoden (säkra perioder) eller temperaturmetoden.Om du märker något som tyder på en utstötning av inlägget eller om du inte kan känna trådarna, bör du undvika samlag eller använda en annan form av preventivmedel och kontakta din läkare.Mirena är inte lämpligt som dagen efter-metod mot oönskad graviditet.Du bör kontrollera trådarna med fingrarna t ex i samband med att du duschar.


Sitemap